Vad avgör priset på använd frityrolja?

Använd frityrolja har, i motsats till de flesta andra avfallsströmmarna, ett mycket högt energivärde. Denna avfallsolja omvandlas till biobränsle eller biokemikalier (biodiesel, bioglycerin, HVO, SAF, bionafta, biopropan). Som företagare i restaurangbranschen eller organisation kan du låta din använda frityrolja hämtas mot en ersättning via en erkänd och certifierad upphämtare, som Quatra. Men vad avgör hur hög denna ersättning är?

Priset för använd frityrolja och frityrfett beror på ett antal faktorer:

  • Grossistpriset för använd frityrolja

  • Volymen

  • Kvaliteten

  • Logistik

  • Val av partner

Wat bepaalt de prijs van gebruikte frituurolie?

Grossistpriset för använd frityrolja

Priset avgörs i stor utsträckning av efterfrågan på använd frityrolja som omvandlats till råvara. Om detta pris stiger höjs även ersättningen för frityroljan som hämtas på restauranger och gatukök. Om priset sjunker kommer också ersättningen att minska.

Grossistpriset fastställs av:

  • Produktionskostnaderna för att omvandla använd frityrolja till biobränsle eller biokemikalier

  • Dieselpriset, fotogenpriset och energipriset

  • Priset på färsk vegetabilisk och animalisk olja (soja, raps, solros, palm, animaliskt fett)

  • Marknadsklimatet: marknadsprognosen, mikro- och makroekonomisk

  • Lokala blandningsmandat som fastställer hur stor andel avfall som ska ingå i vår energimix

Dessutom finns det också ett antal faktorer som du själv har kontroll över som kan påverka din ersättning.

Volymen

Ju mer frityrfett eller frityrolja som kan hämtas i ett stopp desto mindre kostar upphämtningen, vilket kan leda till en högre ersättning för den använda frityroljan. Volymen på årsbasis påverkar också. Ju högre årsvolym desto bättre prisvillkor är möjliga. 

Kvaliteten

Den insamlade oljan som omvandlas till råvara innehåller alltid orenheter och fukt. Ju mindre fukt och orenheter som påträffas i den använda frityroljan och ju lägre surhetsgrad desto bättre avkastning och därmed ersättning.

Logistik

Om det är krångligt att hämta den använda oljan eftersom den är svår att komma åt, till exempel för att den står i en källare, tar upphämtningen längre tid. Denna extra tid kan påverka den beräknade upphämtningskostnaden.


Val av partner

Om din partner inte bara står för insamlingen utan också för återvinningen yttrar det sig i stordriftsfördelar som i sin tur kan leda till en högre ersättning.

Hur stor partnern är spelar också en roll. Ju större partnerns logistiknätverk är desto effektivare kan insamlingen planeras, vilket leder till att logistikkostnaderna minskar och en högre ersättning kan betalas.

Sammanfattning

Flera faktorer påverkar priset på använd frityrolja. Tänk framför allt på att du delvis är beroende av grossistpriset men att du som kund också har möjlighet att delvis själv påverka priset. Tycker du att snabb och pålitlig service är lika viktig som priset? Då är det en fördel att samarbeta med en stor partner. 

Vill du ha mer information eller en prisoffert? Ta då kontakt med oss, utan några förpliktelser.

Odoo + afbeelding en tekst

Varför ska du välja Quatra?


 Stort logistiknätverk

 Egen återvinning av använd frityrolja

 ISCC-certifiering och erkänd upphämtare

 Många års erfarenhet

 Välutbildad kundtjänst som är enkel att nå