Hållbar Fettåtervinning

Quatra kommer att samla in din använda matolja, såsom frityrfetter och frityroljor samt återanvända dessa till andra generationens biodiesel. Quatra har en helautomatiserad återvinningsprocess som motsvarar de allra strängaste standarder.

Ingenting slängs:
100% optimering


Quatra tror på att återvinna 100% av energin från avfall:

Begagnad matolja omvandlas till råvara för hållbara bränslen
Matrester från stekning utgör grunden för biogas
Andra avfallsflöden, exempelvis plast tvättar och sorterar vi, och kommer sedan att skickas till återvinning

Vad händer med
den insamlade oljan?

Använd matolja, såsom frityroljor och frityrfetter som samlas in återvinns till en råvara som levereras till tillverkare av biodiesel och till HVO-raffinaderier. De omvandlar dem till biodiesel som släpper ut 90 % mindre koldioxid än vanlig diesel. 

Matrester och andra organiska kontamineringar rötas till biogas. Andra avfallsströmmar, såsom plast & metaller sorteras, varefter det skickas till återvinning. 

Quatra återvinner allt – inget hamnar på sopberget.

Effektiv och klimatneutral insamlingsservice

Från insamlingen av dina emballage till omvandlingen till andra generationens biodiesel: alla steg i bearbetningen av dina frityrfetter och frityroljor sker så effektivt och klimatneutralt som möjligt. Vi optimaliserar lastbilarnas insamlingsturer så att fordonen inte behöver köra onödigt långt.

Tillsammans för ett kolneutralt Europa senast år 2050

Klimatförändringar och miljöförstöring hotar Europa och världen. För att hjälpa till att tackla de här utmaningarna ställer Quatra upp bakom initiativet den europeiska gröna given. 

Tack vare vår hållbara hantering och maximala återvinning av vegetabiliska fetter och oljor spelar vi en avgörande roll när det gäller att få Europa kolneutralt senast år 2050. EU har belönat oss för detta med ett ISCC-certifikat.