Quatra har tilldelats CircLean Label

Sedan 31 oktober 2022 är Quatra stolt ägare av två CircLean Labels. CircLean Label är ett europeiskt hållbarhetscertifikat för företag och organisationer som bidrar till industriell symbios och på så sätt också till en cirkulär ekonomi.

Om CircLean

Industriavfall är fortfarande en i stort sett outnyttjad resurs som ofta förorenar snarare än återvinns. Återvinning av avfallsströmmar från en industri till en annan besparar naturliga resurser, förbättrar produktionseffektiviteten och minskar utsläpp. Denna återvinning av industriella avfallsströmmar kallas industriell symbios.

För att stimulera samarbetet mellan företag som deltar i industriell symbios har Europeiska kommissionen upprättat ”CircLean”. 

CircLean är ett europeiskt nätverk av intressenter som erbjuder olika verktyg för att identifiera avfallsströmmar, sammanföra partners och sammanställa rapporter om industriella symbiostransaktioner som neutral tredje part.

Odoo • Text and Image

CircLean-märkningen


För att belöna företag och organisationer för deras insatser har CircLean tagit fram en europeisk märkning för industriell symbios. 

CircLean-märkningen gäller i ett år och består av två kategorier:

Kategori 1:    Champion
Kategori 2:    Bronze, Silver or Gold

Endast organisationer och företag som uppfyller kraven i CircLean-processen är kvalificerade för certifikatet.

Quatras bidrag


Quatra har bidragit till utvecklingen av den europeiska plattformen för industriell symbios genom att tillhandahålla uppgifter. Vi har visat vårt intresse och beredskap för industriell symbios genom att delta i online-verktyget för matchmaking med andra medlemmar.

För detta bidrag har Quatra tilldelats Champion och Bronze CircLean Label, från 2022-10-31 till 2023-10-31.

Vi är mycket glada över att vara en del av denna förändring och att ha en positiv inverkan på den industriella symbiosens framtid i Europa.

Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text