ISCC-certifiering

Quatra är fullt erkänt och försäkrat för att hämta alla använda vegetabiliska och animaliska fetter och bearbeta dessa till en råvara för produktion av biobränsle.

Använt frityrfett och använd frityrolja används för att producera biobränsle. Vi är certifierade enligt både ISCC EU och Italian Double Counting (NIS) för insamling och bearbetning av både vegetabiliska och animaliska frityrfetter.

För att uppnå en tydlig spårning av de tillämpliga avfallsprodukterna krävs en certifiering av alla operatörer. Därför upprättades ISCC-systemet (International Sustainability & Carbon Certification). I detta system följs avfallsprodukten från ursprunget (producent: restaurang, hushåll etc.) till slutanvändaren (oljeföretag). Användarna av frityrolja och frityrfett måste underteckna en egendeklaration innan deras använda frityrfett och frityrolja kan ingå i ISCC-kretsen.

Egendeklarationerna för leverans av använd frityrolja på denna sida är en giltig del av avtalet mellan Quatra och dess kunder. Egendeklarationerna kommer att framläggas till kunden, antingen i avtalet eller i de allmänna villkoren. Om egendeklarationerna utgör en del av det skriftliga avtalet anses de vara godtagna från och med det datum då avtalet träder i kraft. Om egendeklarationerna ingår i de allmänna villkoren anses de vara godtagna om kunden inte har lämnat in några invändningar till Quatra inom 14 dagar efter det att villkoren har framlagts till kunden. Om kunden inte gör några invändningar kommer det att anses vara ett godkännande av de allmänna villkoren. Egendeklarationerna anses vara godtagna när de 14 dagarna har förflutit.

Genom att begära att Quatra hämtar UCO förklarar leverantören av UCO att leverantören godkänner de angivna villkoren (inkl. CAT 3-avtalet och den tillhörande egendeklarationen).


ISCC - QUATRA SWEDEN