Hållbar Fettåtervinning

Quatra samlar in och omvandlar använda matoljor och fetter till väsentliga råvaror för biobränslen och bidrar aktivt till ansvarsfull resurshantering.

Inget går till spillo: 

100 % återvinning​


Vi tror på att återvinna 100 % energi från avfall: 

Vi återvinner matolja till råvaran för hållbara bränslen som en del av vårt engagemang för 100 % energiåtervinning från avfall
Biogas framställs från stekrester
Andra avfall, som plast, renas, sorteras och återvinns.

Vad händer med oljan som vi samlar in?

Efter insamlingen behandlas och filtreras matoljorna och fetterna i vår moderna anläggning, där de separeras i tre grundkomponenter: renad olja, organiska föroreningar och vatten. Dessa komponenter ges sedan till våra hållbarhetspartners, som inkluderar experter på hållbar bränsleproduktion.


De renade matoljorna används för att tillverka biobränslen som HVO (B100) och SAF (Sustainable Aviation Fuel). Samtidigt är vi engagerade i miljöansvar genom att omvandla stekrester till biogas och tvätta, klassificera och återvinna andra avfallsströmmar, som plast. Quatra återvinner allt – inget hamnar på sopberget.

Effektiv och klimatneutral insamling

Från insamlingen av dina emballage till omvandlingen till andra generationens biodiesel: Alla steg i bearbetningen av dina frityrfetter och oljor utförs så effektivt och klimatneutralt som möjligt. Vi optimerar insamlingsbilarnas färdvägar så att de inte kör onödigt långt.

Tillsammans för ett kolneutralt Europa senast år 2050

Quatra är engagerat i att stödja den europeiska gröna given som svar på de allvarliga farhågorna kring klimatförändringar och miljöförstöring. Vår betoning på hållbar förvaltning och bred återanvändning av vegetabiliska fetter och oljor visar vårt engagemang för att bidra till lösningen av ett globalt problem.


Vi hoppas kunna ge ett väsentligt bidrag till Europas väg mot en koldioxidneutral framtid till 2050 genom att aktivt engagera oss i minskningen av koldioxidutsläpp via ansvarsfull resursförvaltning. Vi är hedrade över att ha fått EU-erkännande i form av ISCC-certifikatet, som är en hyllning till våra fortsatta ansträngningar för att forma en mer hållbar framtid.